Byggklara tomter i Valfjällsfoten!

Vi erbjuder våra kunder attraktiva tomter för fritidshus och permanentboende vid Valfjället i Åmotfors. Endast 7 minuter från Charlottenbergs Shoppingcenter och 15 minuter från Riksgränsen Sverige/Norge. Oslo/Halden 95 minuter.


Tomtområdet  

Valfjällsfoten med 22 tomter angränsande till Matts Olsson Backen.
 

Ytterligare 20 villatomter vid Valfjällsporten planeras inom en radie på 300 meter från slalombacken.


Miljövänligt byggt

Hela Valfjällsområdet får enligt detaljplan bebyggas fritt med trähus upp till 1 ½-plan. Fasad av stående eller liggande panel, vildmarkspanel, timmer.

Tak med shingel, papp, trä eller torv! - Du väljer! - All byggnation bör dock anpassas till områdets beskaffenhet, utsikt över skog och mark, samt med hänsyn till närheten av slalombacken.


Kommunalt VA

Gemensamma vägar. Kommunalt vatten och avlopp till tomtgränsen. Förberett för fiber – rör till områdesgräns. 

 

Var med från början!

Du kan påverka ditt boende optimalt om du är med från start.