Livskvalité    

Show More

    Kontakt    

Kontakt

Valfjällsporten AB
Valfjället

Gryttved

670  40 ÅMOTFORS

Sverige

Tel: +46 (0)76-55 55 483

Tel: +46 (0)76-10 77 120

E-post: tauno.maenpaa@gmail.com

  • Facebook Social Icon
Friluftsliv

Naturreservatet Gullrosas berg användes som skogsbetesmark ända in på 1960-talet. Man kan fortfarande se spår efter bete, bla alla gamla döda eller döende enar. Branterna är typiska för spricklandskapet som finns i området. Spricklandskapet ger dig möjlighet till strapatsrika vandringar genom lövrika barrskogar, tallklädda åsar, djupa granskogar, branter med artrika lodytor, sumpskogar och våtmarker.

Go to link